Veelgestelde vragen

De miMakkusmethode

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.
Wat is de miMakkusmethode?

Stichting miMakkus heeft een benaderingswijze ontwikkeld – de miMakkusmethode – die het mogelijk maakt om wezenlijk contact te maken met mensen met een cognitieve of verstandelijke beperking. De miMakkusmethode© gaat uit van een gelijkwaardige benadering, waardoor mensen voor wie taal niet (meer) beschikbaar is, contact ervaren. De miMakkusmethode© sluit naadloos aan bij de basisprincipes van belevingsgerichte zorg:

  • gericht op behoefte / wensen van de zorgvrager
  • ondersteunt de zorgvrager bij mogelijk maken van zelfregie
  • ondersteunen van de zorgvrager bij mentaal welbevinden

Onze methodiek vult bovenstaande aan door op authentieke non-verbaal wijze aan te sluiten bij de zorgvrager. De kern van de miMakkusmethode© is contact maken, een basisbehoefte van iedereen. Vanuit rust, vertraging en respect de mens achter de zorgvrager te zien en te benaderen. Deze benaderingswijze resulteert in onder meer alertheid, levendigheid, plezier en ontspanning bij zorgvrager. Hetgeen een positieve invloed heeft op het emotioneel welzijn van de zorgvrager en diens omgeving. De verzorger ervaart dat hij/zij door middel van het eigen gedrag, het gedrag van de zorgvrager kan beïnvloeden. Uit ervaring is gebleken dat probleemgedrag bij de zorgvrager hierdoor verminderd. Dit draagt bij aan zowel cliënt- als medewerkerstevredenheid.

De miMakker, specialist in de miMakkusmethode©, weet door toepassing van de miMakkusmethode de grens te slechten tussen de mens zonder en met een cognitieve of verstandelijke beperking.

 

Voor wie is de miMakkusmethode?

De miMakkusmethode is voor iedereen die contact wil maken. Bijvoorbeeld met mensen met dementie, met mensen met een verstandelijke beperking of met mensen in het algemeen.

Waar komt ‘miMakkus’ vandaan?

Deze naam is afkomstig van het Latijnse woord Maccus wat ‘clown’ betekent. Vervang de dubbele c in maccus door een dubbele k en je krijgt: ‘Makkus’. Mi staat voor ‘mijn’. Alles bij elkaar opgeteld betekent miMakker ‘mijn maatje’. Oorspronkelijk was de naam van miMakkus; mijn vriend de clown. Het is als het ware een knipoog naar de oorspronkelijke naam. De clowns zijn maatjes, makkers van de mens met dementie of een verstandelijke beperking

Stichting miMakkus

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.
Wat is Stichting miMakkus?

Stichting miMakkus is de ontwikkelaar van en de organisatie achter de miMakkusmethode.

Lees meer.

 

 

Wat is de missie van Stichting miMakkus?

Stichting miMakkus© vindt dat wezenlijk contact en erkenning met mensen met een cognitieve of verstandelijke beperking essentieel is in de dagelijkse zorg en wezenlijk bijdraagt  aan hun welzijn en kwaliteit van leven.

Lees meer. 

 

 

Wanneer is Stichting miMakkus opgericht?

Stichting miMakkus is opgericht in 2002.

Lees meer.

 

 

Hoe financiert Stichting miMakkus hun bedrijfsactiviteiten?

 

Stichting miMakkus is een kleine, ongesubsidieerde stichting met een minimaal aantal medewerkers. De bedrijfsactiviteiten worden grotendeels bekostigd door ontvangen opleidingsgelden.

Daarnaast ontvangt de stichting regelmatig donaties, waarmee kosteloze miMakkerbezoeken worden gefinancierd en speciale projecten worden uitgevoerd.

Heeft stichting miMakkus een ANBI-status?

Stichting miMakkus is een officieel erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Lees meer over de ANBI status van Stichting miMakkus.

 

 

Zijn er openstaande vacatures of stageplaatsen?

 

Neem voor openstaande vacatures of stageplaatsen contact op met Stichting miMakkus.

Opleidingen en workshops

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.
Hoe schrijf ik in voor een opleiding of workshop?

Geïnteresseerden voor een opleiding of workshop melden zich aan door het sturen van een mail of met behulp van het digitale inschrijfformulier.

Wij nemen dan persoonlijk contact met u op.

 

Waar zijn de opleidingen?

De miMakkus-opleidingsstudio is gevestigd aan de Iepenlaan 40 in Eindhoven. Het merendeel van de opleidingen vindt daar plaats. Wanneer blijkt dat een groot aantal deelnemers uit dezelfde regio afkomstig is, probeert de stichting de opleiding op een goed bereikbare plaats in die regio te organiseren.

Bekijk de data en plaatsen van het miMakkus-opleidingsaanbod.

 

Wanneer en hoe lang zijn de opleidingen?

De lengte van de opleiding is afhankelijk van de keuze uit het opleidingsaanbod. Meerdaagse opleidingen vinden in principe plaats op een vaste dag van de week. Welke dag dat is, hangt af van de opleiding en de roostermogelijkheden.

Lees alles over het miMakkus-opleidingsaanbod
Bekijk de actuele data van de opleidingen. 

Wat is het verschil tussen een Ervaar training en een beProef miMakkus?

Een Ervaartraining is een tweedaagse module die vooral de eerste beginselen van de miMakkusmethodiek zelf ervaren.

Een (Be)proef dag is een auditiedag voor de deelnemer, om te weten of hij/zij geschikt is voor de rechtstreekse opleiding tot miMakker. Dat wil zeggen is het mogelijk om in de tijd die de opleiding duurt een miMakker te ontwikkelen. Tevens kan de deelnemer ervaren welke facetten er in de opleiding terug gaan komen.

Heb ik als miMakker direct werk?

Stichting miMakkus is een organisatie die een visie op zorg heeft. Waarbij de cliënt het uitgangspunt een aangrijpingspunt is. De door ons opgeleide miMakkers bieden wij een netwerk aan van eensgezinde denkers.

Dit wil niet zeggen dat wij zorgdragen voor bemiddeling in werk. De miMakker zal zelf op zoek moeten gaan naar een werkgever of mogelijkheden om te miMakkeren. Binnen de opleiding wordt aandacht gegeven aan de mogelijkheden van een miMakker om aan werk te komen.

Zijn er zorgcentra waar ik als miMakker werkzaam zou kunnen zijn?

Stichting miMakkus werkt samen met diverse zorgcentra. Hier zijn miMakkers in loondienst, bezoeken miMakkers als zzp’ers regelmatig cliënten, lopen miMakkers in opleiding stagedagen, krijgen miMakkers nascholingsactiviteiten of worden incompanytrainingen gegeven.
Eenoverzicht van instellingen waar reeds miMakkers werkzaam zijn is te vnden op de pagina ‘miMakker bezoek

Bent u werkzaam bij een zorginstelling en wilt u miMakkus ook ‘over de vloer’? Meld u dan aan.

Is de opleiding tot miMakker officieel erkend?
Het volledige miMakkus-opleidingsaanbod is erkend door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Hoe groot zijn de lesgroepen?

De grootte van de lesgroepen hangt af van de opleidingsmodule. We hanteren maximaal 12 deelnemers om het ervaringsgericht leren goed tot recht te laten komen.

Lees meer over het miMakkus-opleidingsaanbod.

 

Welke vooropleiding of werkervaring heb ik nodig?

Stichting miMakkus hanteert geen startkwalificaties voor deelname aan de opleidingen. Bouwsteen 1 en 2 staan open voor iedereen die belangstelling heeft voor de miMakkusmethode. Om voor de miMakkusopleiding rechtstreeks of voor de miMakkus Academie (bouwsteen 4) in aanmerking te komen, dienen deelnemers de 1 dag durende ‘(Be)proef de miMakker’ met succes af te ronden.

Lees meer over het miMakkus-opleidingsaanbod.

 

Ik wil een dagje meelopen, kan dat?

Een dag(deel) meelopen met een miMakker is mogelijk, mits iemand oprechte interesse en een valide reden daarvoor heeft. De aanvraag en organisatie van het bezoek lopen via Stichting miMakkus. Er zal dan ook altijd contact op worden genomen met de familieleden in kwestie om toestemming te vragen.

Initieer een meeloopbezoek.

 

Is er een opleiding voor mantelzorgers?

Bouwsteen 1 en 2 uit het opleidingsaanbod zijn bij uitstek geschikt voor mantelzorgers.

Lees meer over het miMakkus opleidingsaanbod.

 

Hoe behoudt een miMakker zijn vaardigheden?
Wanneer een deelnemer de rechtstreekse opleiding tot miMakker succesvol heeft afgerond, blijft hij/zij aan de stichting verbonden door het genootschap van miMakkers. Onderdeel van deze verbintenis is een zogenaamde jaarlijkse Terugkomdag waarin een specifiek thema van het miMakker zijn nog eens wordt getraind. Ook volgen de miMakkers jaarlijks een Supervisiedag, waarbij ze onder begeleiding van een supervisie trainer als miMakker aan het werk gaan.
Verzorgt Stichting miMakkus incompany trainingen?

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever verzorgt Stichting miMakkus de incompany training. Deze, op maat samengestelde, training is toegankelijk voor zorgprofessionals, mantelzorgers en andere geïnteresseerden.

Lees meer over de incompany training van miMakkus.

 

Waarom zijn de opleidingen zo duur?
Stichting miMakkus werkt met professionele docenten met een eigen specialisme. Denk hierbij aan docenten met ruime ervaring als theaterclown, docenten die zelf werken met de doelgroep verstandelijk beperkten en/of mensen met dementie, docenten die als bewegingstherapeut acteren enz. Bovendien hebben de deelnemers binnen de ‘miMakker Opleiding Niveau 1 integraal’ drie observatiestages waarbij ze een ervaren miMakker aan het werk zien én ze zetten hun ervaringsgerichte lesstof in het laatste deel van de opleiding om in zeven begeleide stages. Tijdens deze begeleide stages worden twee miMakkers in spe begeleid door een stagedocent. Dit is een intensieve, maar gebleken zeer effectieve manier om de miMakker te laten ontwikkelen. Een miMakker certificaat is dan ook een felbegeerd diploma binnen zorginstellingen die aandacht voor echt contact hebben.
Hoe betaal ik een opleiding of workshop?
Na de inschrijving voor een opleiding of workshop ontvangt de deelnemer een factuur met daarop de betaalgegevens. Gespreide betaling is mogelijk. Er zijn miMakkers die op basis van crowdfunding hun opleiding hebben bekostigd.
Kan ik gespreid betalen?
Particuliere deelnemers kunnen de opleidingskosten gespreid betalen. Deze regeling is van kracht voor bedragen vanaf vijfhonderd euro.
Hoe financier ik de opleidingskosten?

Het financieren van de opleiding met een overheidssubsidie is niet mogelijk. Wel is bekend dat diverse miMakkers hun opleiding financierden met behulp van een subsidie of donatie van ‘vrienden van’-stichtingen of door eigen crowdfundingacties.

Onder bepaalde voorwaarden zijn studiekosten fiscaal aftrekbaar. 

Een bezoek van de miMakker

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.
Hoe geef ik een miMakkerbezoek cadeau?

Een miMakkerbezoek is een mooi en waardevol cadeau: een kleine moeite met een groot resultaat.

Vraag een miMakkerbezoek aan.

 

Kan ik zelf de miMakker kiezen?
Op deze website vindt u onder ‘Vind een miMakker’ alle gecertificeerde miMakkers die als zelfstandigen werken en die bereid zijn tegen een passende vergoeding een bezoek te komen brengen. Hier kunt u de miMakker selecteren die het beste bij uw aanvraag past. De gecertificeerde miMakker zijn goed in hun vak en brengen dan ook graag een offerte uit. De communicatie over die opdrachten evenals de financiële afhandeling loopt via de door u geselecteerde zelfstandige miMakker.
Komt de miMakker aan huis?
Op deze website vindt u onder ‘Vind een miMakker’ alle gecertificeerde miMakker die als zelfstandigen werken en die bereid zijn tegen een passende vergoeding een bezoek te komen brengen. Hier kunt u de miMakker selecteren (bijvoorbeeld op postcode) die het beste bij uw aanvraag past. De gecertificeerde miMakker zijn goed in hun vak en brengen dan ook graag een offerte uit. De communicatie over die opdrachten evenals de financiële afhandeling loopt via de door u geselecteerde zelfstandige miMakker.

 

 

Hoe lang duurt een miMakkerbezoek?

Een miMakkerbezoek duurt gemiddeld één tot twee uur, afhankelijk of het gaat om een individueel bezoek of een bezoek aan een huiskamer met meerdere bewoners.

Lees meer over het miMakkerbezoek.

 

Hoe weet ik of een miMakker gekwalificeerd is?

Elke miMakker ontvangt een certificaat met geldigheidsdatum. Daarmee wordt de certificering van de miMakker officieel bevestigd.

Neem bij twijfel contact op met Stichting miMakkus.

 

Wordt een miMakkerbezoek vergoed of gesubsidieerd?

Veel miMakkerbezoeken worden gefinancierd door ouderenbonden, parochies, ‘Vrienden van’-stichtingen en andere organisaties. Stichting miMakkus organiseert met behulp van de ontvangen donaties één of meerdere miMakkerbezoek(en) aan een individu of aan een groep.

De mogelijkheden tot financiering van een miMakkerbezoek uit het persoonsgebonden budget (pgb) of uit een vergoeding van de zorgverzekeraar verschillen per individu. Neem contact op met het lokale Zorgplein of de eigen zorgverzekeraar om deze mogelijkheden te controleren.

Donaties

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.
Ik wil graag een donatie doen.

Voor een schenking of donatie aan Stichting miMakkus dient het donatieformulier te worden ingevuld en opgestuurd.

Vul hier het donatieformulier in.

Ik wil mijn donatie stopzetten
Een automatisch incasso wordt ingetrokken na een schriftelijk verzoek aan Stichting miMakkus. Een periodieke overboeking annuleren, kan alleen via de eigen bank.
Kan ik Stichting miMakkus in mijn testament opnemen?

Het is mogelijk om Stichting miMakkus op te nemen in een laatste wilsbeschikking of testament.

Lees meer over het legaat

 

Algemeen

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.
Zijn er miMakkers in heel Nederland?

De gecertificeerde miMakkers wonen en werken verspreid door heel Nederland. Weten welke miMakker in de buurt werkt?

Neem een kijkje op de kaart.

Hoe word ik ambassadeur of ga ik een partnerschap aan?
Stichting miMakkus staat altijd open voor samenwerking met anderen. Neem contact op met Stichting miMakkus.
Kan ik een voorlichtingsbijeenkomst aanvragen?

‘Ontmoet miMakkus’ is de eerste kennismaking met de stichting en de miMakkusmethode. Deze ontmoeting wordt regelmatig door heel Nederland geïnitieerd: in zorginstellingen en op andere plaatsen. Wilt u een ‘ontmoet miMakkkus’ in uw omgeving organiseren neem dan contact op met Stichting miMakkus.

Ontmoet miMakkus bij u in de buurt. 

Ik heb een compliment / klacht.
Fijn dat u in ieder geval met ons meedenkt. Wij vragen u contact met ons op te nemen, dan kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Mijn vraag staat er niet bij

Mail ons om andere vragen, opmerkingen, complimenten, klachten en verbetertips door te geven aan Stichting miMakkus.