Opleidingen volgens de miMakkusmethode: contact van hart tot hart

Mensen zijn sociale wezens met een behoefte aan contact. Voor mensen met dementie en voor mensen met een verstandelijke beperking is dat contact niet altijd vanzelfsprekend. Stichting miMakkus wil op het gebied van contact en communicatie de zorg voor mensen met een cognitieve beperking (dementie) of een verstandelijke beperking verbeteren. Ze heeft in 2002 de miMakkusmethode geïntroduceerd in de gezondheidszorg. Deze methode berust op een ervaringsgerichte benaderingswijze. Doel van de miMakkusmethode is om contact te maken met mensen voor wie taal niet (langer) vanzelfsprekend is.

Stichting miMakkus biedt een visie op zorg en verzorgt opleidingen, trainingen en workshops op basis van ervaringsgericht leren. Door vanuit rust en respect gedrag af te stemmen op de belevingswereld van de persoon voor wie taal niet langer beschikbaar is. Het resultaat? Een oogopslag, een glimlach, een schaterlach maar ook een traan mag er zijn. Kortom, er ontstaat contact van hart tot hart.

In de Incompany Trainingen reiken we zorgprofessionals bijvoorbeeld handvatten voor het professioneel toepassen van de miMakkusmethode. De toegevoegde waarde is vermindering van onbegrepen gedrag en een beter afgestemd contact met de persoon met dementie of met de persoon met een verstandelijke beperking (of beide). In de workshops voor mantelzorgers en vrijwilligers werken we aan de communicatieverbetering richting naasten van mensen met dementie of van mensen met een verstandelijke beperking. Geïnteresseerden die kennis willen maken en ervaring willen opdoen met de methode, kunnen een korte training volgens de miMakkusmethode volgen. Voor mensen met dementie is er de miMakker, de intensief opgeleide contact-expert en clown in één. De hulp van de miMakker is door partners, familie en zorginstellingen in te schakelen. Met 170 miMakkers verspreid over Nederland komen mensen met dementie door een miMakkerbezoek even uit het ‘niets’.

Aan het woord

De zorgorganisatie

De familie

 De opleiding

De miMakker

De miMakkusmethode binnen Cello:

Verwanten

Wilt u contact maken met mensen voor wie taal niet, of in mindere mate beschikbaar is?

Zorg

Zoekt u naar rust en respect in het contact met uw cliënten, waarbij niet u maar de ander de regie heeft?

miMakkers

De specialist in de miMakkusmethode zorgt voor contact op maat.