Ook zorgprofessionals en mantelzorgers (beiden zónder rode neus) leren de miMakkusmethode in praktijk toe te passen

Opleidingen volgens de miMakkusmethode: contact van hart tot hart

Mensen zijn sociale wezens met een behoefte aan contact. Voor mensen met onbegrepen gedrag (mensen met dementie, met een verstandelijke beperking, met NAH, met somatische problematieken, etc) is dat contact niet altijd vanzelfsprekend. Stichting miMakkus wil op het gebied van contact en communicatie de zorg voor mensen met onbegrepen gedrag verbeteren. Ze heeft in 2002 de miMakkusmethode geïntroduceerd in de gezondheidszorg. Deze methode berust op een ervaringsgerichte benaderingswijze. Doel van de miMakkusmethode is om contact te maken met mensen voor wie taal niet (langer) vanzelfsprekend is. Stichting miMakkus biedt een visie op zorg en verzorgt opleidingen, trainingen en workshops op basis van ervaringsgericht leren. Door vanuit rust en respect gedrag af te stemmen op de belevingswereld van de persoon voor wie taal niet langer beschikbaar is. Het resultaat? Een oogopslag, een glimlach, een schaterlach maar ook een traan mag er zijn. Kortom, er ontstaat contact van hart tot hart.

In de Incompany Trainingen bieden we zorgprofessionals (zónder rode neus) bijvoorbeeld handvatten voor het professioneel toepassen van de miMakkusmethode. De toegevoegde waarde is vermindering van onbegrepen gedrag en een beter afgestemd contact met de persoon met dementie of met de persoon met een verstandelijke beperking (of beide). In de workshops voor mantelzorgers en vrijwilligers (beiden zónder rode neus) werken we aan de communicatieverbetering richting naasten van mensen met dementie of van mensen met een verstandelijke beperking. Geïnteresseerden die kennis willen maken en ervaring willen opdoen met de methode, kunnen de tweedaagse Ervaar-training volgen. Voor het bereiken van mensen met onbegrepen gedrag (bijvoorbeeld dementie, verstandelijke beperking, NAH, somatische problematiek, et cetera) zijn er voor zorgprofessionals tal van trainingen en workshops én bestaat de eenjarige beroepsopleiding tot miMakker, de intensief opgeleide contact-expert én clown in één. De hulp van de miMakker is door partners, familie en zorginstellingen in te schakelen. Met 150 miMakkers verspreid over Nederland komen mensen met onbegrepen gedrag door een miMakkerbezoek even uit het ‘niets’.

Arno’s GoudenClownsneusprijs

Deze prijs is de prijs die jaarlijks wordt toegekend aan een persoon/organisatie met een bijzonder project voor een glimlach in de zorg voor mensen met (diepe) dementie of mensen met ernstig verstandelijke beperkingen. Lees meer> 

Persbericht Arno’s GoudenClownsneusprijs 2021

Aan het woord

Dementie

De zorgorganisatie

De familie

 De opleiding

De miMakker

De miMakkusmethode binnen Cello

Verwanten

Wilt u contact maken met mensen voor wie taal niet, of in mindere mate beschikbaar is?

Zorg

Zoekt u naar rust en respect in het contact met uw cliënten, waarbij niet u maar de ander de regie heeft?

miMakkers

De specialist in de miMakkusmethode zorgt voor contact op maat.