De miMakkusmethode

Stichting miMakkus heeft een benaderingswijze ontwikkeld – de miMakkusmethode – die het mogelijk maakt om wezenlijk contact te maken met mensen met een cognitieve of verstandelijke beperking. De miMakkusmethode© gaat uit van een gelijkwaardige benadering, waardoor mensen voor wie taal niet (meer) beschikbaar is, contact ervaren. De miMakkusmethode© sluit naadloos aan bij de basisprincipes van belevingsgerichte zorg:

  • gericht op behoefte / wensen van de zorgvrager
  • ondersteunt de zorgvrager bij mogelijk maken van zelfregie
  • ondersteunen van de zorgvrager bij mentaal welbevinden

Onze methodiek vult bovenstaande aan door op authentieke non-verbaal wijze aan te sluiten bij de zorgvrager. De kern van de miMakkusmethode© is contact maken, een basisbehoefte van iedereen. Vanuit rust, vertraging en respect de mens achter de zorgvrager te zien en te benaderen. Deze benaderingswijze resulteert in onder meer alertheid, levendigheid, plezier en ontspanning bij zorgvrager. Hetgeen een positieve invloed heeft op het emotioneel welzijn van de zorgvrager en diens omgeving. De verzorger ervaart dat hij/zij door middel van het eigen gedrag, het gedrag van de zorgvrager kan beïnvloeden. Uit ervaring is gebleken dat probleemgedrag bij de zorgvrager hierdoor vermindert. Dit draagt bij aan zowel cliënt- als medewerkerstevredenheid.