Atelier M

De training Atelier M is bedoeld voor gecertificeerde miMakkers en is ontstaan uit de diepgevoelde behoefte van docenten om een programma te kunnen aanbieden waardoor miMakkers autonomer kunnen spelen en werken, op basis van een integere zelfreflectie en onafhankelijk van de goedbedoelde meningen van familieleden, vrijwilligers en verzorgenden. Een waardevolle aanvulling binnen het aanbod van Stichting miMakkus.

Voor Atelier M is een speciale methodiek ontwikkeld, bestaande uit vier ankerpunten voor het spel van de miMakker (en daarmee voor iedere clown):

  •             Het eigen clownspersonage
  •             De stilering (of in vaktermen: ‘routines’)
  •             De theatrale ruimte
  •             Het publiek

Atelier M beslaat 11 lesdagen. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst vindt er een zogenaamde ‘schouw’ plaats waarin iedere deelnemer zal spelen in één van de huiskamers waarbij de docenten observeren.  Hieruit ontstaat de formulering: wat wil ik leren, wat hebben wij gezien en hebben de trainers/mentoren hetzelfde gezien of denken zij dat jouw leerpunt ergens anders ligt.

In de training wordt gewerkt aan:

  • Speltechniek
  • Lichaamsbeheersing
  • Verbeeldingskracht
  • Daarnaast wordt er gewerkt aan individueel gerichte oefeningen.
  • Atelier M wordt afgesloten met een presentatie voor publiek

Kosten

€ 1.265,-

Vragen? Aanmelden?

Stuur een mailtje naar: info@mimakkus.nl.