Visie, missie en kernwaarden

Visie

Stichting miMakkus© vindt dat wezenlijk contact en erkenning met mensen met een cognitieve of verstandelijke beperking essentieel is in de dagelijkse zorg en wezenlijk bijdraagt  aan hun welzijn en kwaliteit van leven.

Missie

We willen onze visie realiseren door:

 • de miMakkusmethodiek© bij zorgverleners onderdeel te laten uitmaken van  van de visie op zorg
 • kenniscentrum te zijn op het gebied van wezenlijk contact en erkenning van het individu
 • onze miMakker© -de specialist in toepassing van de methode- deel te laten uitmaken van het zorgbehandelplan
 • opleidingen te organiseren tot specialist in onze methodiek: de miMakker©
 • zorgprofessionals te trainen (zónder rode neus) in het professioneel toepassen van onze benaderingswijze
 • mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen in het contact met hun naaste(n) door het bieden van handvatten.

Kernwaarden

De kernwaarden van Stichting miMakkus zijn:

 • Oorspronkelijk zijn
 • Ontmoeten
 • Ontroeren
 • Onbevangen zijn
 • Dienstbaar zijn
 • Professioneel