miMakkus staat voor contact: helpt u ons onze droom te realiseren?

Stichting miMakkus is een ongesubsidieerde stichting. De stichting is geholpen met financiële bijdragen van particulieren en bedrijven. Deze maken het mogelijk om nog meer mensen het contact van hart tot hart te laten ervaren.

Stichting miMakkus gunt dit iedereen. Help mee dit te realiseren en vul onderstaand formulier in of stuur een e-mail naar  info@miMakkus.nl.

Stichting miMakkus is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften en donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar. Op de website van de Belastingdienst staat Stichting miMakkus als ANBI aangemerkt.

 

Maandelijkse bijdrage

  Uw naam*

  Uw adres*

  Uw postcode*

  Uw woonplaats*

  IBAN Bankrekening*

  Bedrag*

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting miMakkus om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting miMakkus. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  * Verplicht

   

  Eenmalige gift

  Als u eenmalig een bedrag wilt doneren aan Stichting miMakkus, gebruikt u het onderstaande bankrekeningnummer. Vergeet u niet om uw naam en adres te vermelden in de omschrijving?.

  NL80 ABNA 0629 323 771
  BIC: ABNANL2A
  t.n.v. Stichting miMakkus te Eindhoven

   

  Onze sponsoren