Subsidiegelden SectorPlanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn. Het SectorplanPlus – TAZ 2023-2024 is een vervolg op eerdere SectorplanPlus-subsidies. Het doel van de subsidie is het geven van een extra impuls aan opleidingsprojecten gericht op het scholen van medewerkers. Het totaal beschikbaar gestelde budget bedraagt 100 miljoen euro en 20 miljoen euro voor de opslag op Samenwerking-IOW.

SectorplanPlus – TAZ 2023-2024 loopt van 21 augustus 2023 tot en met 31 augustus 2024. Dit houdt in dat u een subsidie kunt krijgen voor opleidings- en trainingsactiviteiten die in deze periode starten.

Lees hier meer over het programma van eisen

Aanmeldformulier