Register van Gecertificeerde miMakkers

In het Register van Gecertificeerde miMakkers (RGM) laat Stichting miMakkus zien welke miMakkers gecertificeerd zijn. Een miMakker  behoudt zijn/haar Certificaat als hij/zij in het vorige kalanderjaar aan de door de stichting verplicht gestelde nascholingseisen heeft voldaan. Zo weet u dat de miMakker die in uw organisatie werkt of waar u contact mee heeft gecertificeerd is en de titel miMakker mag voeren.
Stichting miMakkus beheert het RGM. In het RGM vindt u de naam van de gecertificeerde miMakker, de miMakkernaam en het unieke
miMakkernummer. Dit miMakkernummer wordt vanaf 1 januari 2025 op het jaarlijks uit te reiken miMakker Certificaat vermeld.

Het is mogelijk dat u een miMakker niet in het RGM kunt vinden, terwijl hij/zij wel gecertificeerd is. In verband met de AVG en privacybescherming mag een miMakker zelf aangeven of hij/zij openbaar vindbaar is. Daarom is het goed om te weten dat alle gecertificeerde miMakkers jaarlijks de verlenging van hun Certificaat ontvangen. Hier kunt u ook naar vragen.

Via deze link heeft u toegang tot het register van Gecertificeerde miMakkers.

We zijn er trots op dat de inmiddels ruim 140 gecertificeerde miMakkers o.a. werkzaam zijn binnen de volgende zorginstellingen: