Organisatie Stichting miMakkus

Stichting miMakkus wil dé organisatie zijn die de zorg voor mensen met een cognitieve en/of een verstandelijke beperking verbetert met behulp van contact en communicatie.

Stichting miMakkus is een kleine professionele organisatie die staat voor kwaliteit en contact. De beperkte staf wordt  op freelancebasis ondersteund door docenten, trainers en vrijwilligers.  De kwaliteit van Stichting miMakkus wordt gewaarborgd door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NTRO).

Bestuur

V.l.n.r.: Jolanda Colnot, Annemieke van Brunschot, Maarten Coolen en Wilfried Gradus

Het bestuur bestaat uit vier onafhankelijke leden met zeer diverse achtergronden. De leden zijn bereid onbezoldigd hun kennis, expertise en visie in te zetten voor Stichting miMakkus. Annemieke van Brunschot, Bestuurslid Jolanda Colnot, Bestuurslid Maarten Coolen, Bestuurslid Wilfried Gradus, Penningmeester

Kantoorteam

Noëlle Aziz (zonder foto), Financieel Administrateur

Lilian Hundscheid, Bureaumanager

Jeroen Poels, Hoofd Opleiden (voor wat betreft: Inhoud InCompany Training)

Financiën

Stichting miMakkus is in staat alle activiteiten vanuit de exploitatie te financieren. Voor speciale projecten of ontwikkelingen is de stichting afhankelijk van donateurs of project subsidies dan wel fondsen. Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2018

Keurmerken