Organisatie Stichting miMakkus

Stichting miMakkus wil dé organisatie zijn die de zorg voor mensen met een cognitieve en/of een verstandelijke beperking verbetert met behulp van contact en communicatie.
Stichting miMakkus is een kleine professionele organisatie die staat voor kwaliteit en contact. De beperkte staf wordt  op freelancebasis ondersteund door docenten, trainers en vrijwilligers.  De kwaliteit van Stichting miMakkus wordt gewaarborgd door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NTRO).

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier onafhankelijke leden met zeer diverse achtergronden. De leden zijn bereid onbezoldigd hun kennis, expertise en visie in te zetten voor Stichting miMakkus.

Jolanda Colnot, Bestuurslid

Maarten Coolen, Voorzitter

Wilfried Gradus, Bestuurslid

Sjang Ramaekers, Bestuurslid

Kantoorteam

  

Titia Brassé, Hoofd Opleidingen
e: t.brasse@mimakkus.nl

Lilian Hundscheid, Bureaumanager
e: l.hundscheid@mimakkus.nl

Jeroen Poels, Hoofd Trainingen
e: j.poels@mimakkus.nl

Financiën

Stichting miMakkus is in staat alle activiteiten vanuit de exploitatie te financieren. Voor speciale projecten of ontwikkelingen is de stichting afhankelijk van donateurs of project subsidies dan wel fondsen.

Keurmerken