Training Coach de Coach

Vaak wordt voor leidinggevenden na een Incompany Training gekozen voor een Training Coach de Coach (totaal 3 dagen). Doelstelling van de training is om vanuit de miMakkusmethodiek (rust en respect) te leren coachen. Dat wil zeggen het begeleiden van de medewerkers in een leerproces om de professionaliteit en het functioneren te verbeteren. Concreet houdt dit in:

  • feedback geven over vragen met betrekking tot handelen;
  • hoe vragen om mandaat bij de ander;
  • hoe kan men voorbeeldgedrag tonen;
  • wat verloopt gemakkelijk en wat wordt als lastig ervaren;
  • het gezamenlijk ontwikkelen van effectiever gedrag.

En dit alles steeds met het doel om de kwaliteit van leven van de bewoner en van de medewerker te optimaliseren.