Barát

 

Barát is een werkgroep van enthousiaste miMakkers die regelmatig naar Hongarije reizen om belangeloos te werken met mensen met een verstandelijke of cognitieve beperking. Daarnaast bezoeken ze demente ouderen. Baràt garandeert, ook in het buitenland, de kwaliteit van de miMakkers.

Instellingen in Hongarije hebben geen staatssteun. Ze zijn volledig afhankelijk van giften.

Hierdoor is het aanbod aan activiteiten en therapie zeer beperkt. Zowel voor verstandelijk beperkten als voor mensen met dementie. Ondanks de minimale financiële middelen is bij Hongaarse verzorgenden en verplegenden de wil om goede zorg te bieden zeer groot. Barát wil dat graag ondersteunen. Verzorgenden en verplegenden ontvangen ’hun’ miMakkers steeds met groot enthousiasme.

Over en weer inspireren ze elkaar in het geven van zorg, aandacht en liefde aan mensen die dat nodig hebben.

Om mooie contacten te leggen hoeft een miMakker geen Hongaars te spreken of te begrijpen. De taal van hart tot hart is universeel. Mooie ontmoetingen, een lach, een traan: het zijn lichtpuntjes, cadeautjes van onschatbare waarde. Leest u mee met hun ervaringen?

Uw donatie om deze werkgroep te ondersteunen is van harte welkom op NL35 INGB 0009 233 984 Stichting miMakkus onder vermelding van Barát.