Komende opleidingen: 24 november ‘2-daagse Ervaar miMakkus’; 8 december ‘Beproef miMakkus’. Klik hier voor de agenda.

Over ons

Stichting miMakkus wil dé stichting zijn die op het gebied van contact en communicatie de zorg voor mensen met een cognitieve beperking (dementie) of verstandelijke beperking verbetert waardoor hun kwaliteit van leven verbetert. Stichting miMakkus heeft de miMakkus methode ontwikkeld die berust op een ervaringsgerichte benaderingswijze. Doel van de methode is om contact te maken met mensen voor wie taal niet (langer) vanzelfsprekend is.

Stichting miMakkus biedt een visie op zorg en verzorgt opleidingen, trainingen en workshops op basis van ervaringsgericht leren. Door vanuit rust en respect gedrag af te stemmen op de belevingswereld van de persoon met bijvoorbeeld dementie. Het resultaat? Een oogopslag, een glimlach, een schaterlach maar ook een traan mag er zijn. Kortom, er ontstaat contact van hart tot hart.

Wij verzorgen opleidingen, trainingen en workshops voor zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers, gemeenten en we bieden Incompany Trainingen voor zorginstellingen. Het is mooi om te zien wat contact maken volgens de miMakkusmethodiek inhoudt en wat dit voor mensen én hun omgeving betekenen kan. Zo krijgen zorgprofessionals door de Incompany Training handvatten aangereikt voor het maken van contact van hart tot hart. De toegevoegde waarde is vermindering van ongewesnt gedrag en een beter afgestemd contact met de persoon met dementie. Dit kan bijdragen aan meer welzijn en een betere kwaliteit van leven van cliënten.

Ook is het mogelijk dat partners, familieleden en naasten de hulp inschakelen van de miMakker (clown), veelal iemand uit de zorg, die na een intensieve kortdurende beroepsopleiding, dé specialist in de miMakkus-methode is, ookwel: de contact-expert. Met 150 miMakkers verspreid over Nederland komen mensen met dementie even uit het ‘niets’ en ontstaat er vreugde.

De miMakkusmethode: contact van hart tot hart

De miMakkusmethode berust op een ervaringsgerichte benaderingswijze met als doel contact te maken met mensen voor wie taal niet (meer) vanzelfsprekend is. Deze methode is in 2001 geïntroduceerd in de gezondheidszorg. De kern van deze methode is contact maken. De miMakkusmethode is de basis voor onze trainingen, opleidingen en workshops: in de incompanytrainingen reiken we (zorg-)professionals/-medewerkers en zorgteams handvatten aan voor het professioneel toepassen van de miMakkusmethode.

n de opleiding tot miMakker komt de miMakkusmethode volledig aan bod. Geïnteresseerden die kennis willen maken en ervaring willen opdoen met de methode, kunnen een korte training volgens de miMakkusmethode volgen. Tijdens onze workshops voor mantelzorgers en vrijwilligers staat het leggen van ‘contact van hart tot hart’ volgens de miMakkusmethode centraal waarbij het met plezier contact hebben, voorop staat.

Aan het woord

De zorgorganisatie

De familie

 De opleiding

De miMakker

Verwanten

Wilt u contact maken met mensen voor wie taal niet, of in mindere mate beschikbaar is?

Zorg

Zoekt u naar rust en respect in het contact met uw cliënten, waarbij niet u maar de ander de regie heeft?

miMakkers

De specialist in de miMakkusmethode zorgt voor contact op maat.

Wij werken o.a. voor: