MiMakker Zwiep, ook wel Leo van Gestel, organiseerde een workshop voor vrijwilligers en mantelzorgers in Middelbeers. Dit deed hij in samenwerking met Stichting miMakkus en Stichting Lach in de Zorg. Tijdens deze workshop kregen deelnemers uitleg over de miMakkusmethode en praktische handvatten om het contact met mensen met dementie te verbeteren.

Samen met docenten Kim Hendriks en Caren Mannens gaf miMakker Zwiep meer uitleg over de miMakkusmethode. ‘Ik ben razend enthousiast na het volgen van de workshop. Het woord eye-opener werd in onze groep genoemd: inderdaad!’, zegt Marlies Verhagen. Ook tijdens de workshop wisten de opleiders het warme, en fijne gevoel dat miMakkus wil uitstralen over te brengen. ‘Het leek of we elkaar al jaren kenden. Dat hoorde ik ook terug van anderen, erg apart.’

Bewuster contact
Deelnemers geven aan dat zij uiteindelijk veel profijt hebben van de workshop. ‘Mijn contact met de bewoners van het verzorgingshuis waar ik actief ben, is bewuster geworden. Ik kijk beter naar wat nu echt goed is voor hen’, zegt Astrid Paans. Zij merkte daarnaast dat bewoners het prettig vonden om niet te spreken, maar met geluiden te reageren. ‘Het geldt niet voor iedereen, maar voor sommigen wel. Ik ontdekte ook dat zowel mijn collega’s als ik vaak veel te snel gaan en ze het echt niet bij kunnen houden. Vertragen is dus van belang en dat oefenden we in deze workshop’.

Tijdens de workshops van Stichting miMakkus is bewustwording een belangrijk element. Je eigen handelen, kan een reactie oproepen bij ouderen met dementie. ‘Je leert hoe je rust moet nemen en hoe je écht contact kunt maken door je in te leven in de ander’, zegt Maddie Versluis. Door rollenspellen maakten trainers duidelijk hoe mensen met dementie de wereld beleven. ‘Ik zou iedereen die met mensen met dementie werkt, deze cursus aanbevelen.’

Rust, geduld en respect
De kernwoorden rust, geduld en respect kwamen meerdere malen aan bod. ‘Het maakt je bewust van zaken waar je het bestaan van was vergeten’, zegt deelneemster Monique Krekels. Zij kreeg daardoor nieuwe inzichten. ‘Je beseft dat niet alles zomaar vanzelfsprekend is als je de woorden niet meer begrijpt. Lichaamstaal is erg belangrijk.’
Uiteindelijk gaat het erom dat de communicatie tussen mensen met dementie en hun naasten verbetert zodat mensen met dementie beter in hun vel zitten en onder andere hierdoor meer kwaliteit van leven ervaren. Hiervoor biedt de miMakkusmethode vele handvatten.

Share This