Belevingstheater

Een Belevingstheater is gericht op (zorg-)medewerkers, vrijwilligers of mantelzorgers die handvatten nodig hebben om tijdens hun werkzaamheden contact te kunnen maken met cliënten met dementie of een verstandelijke beperking.

Bij het theater zitten zo’n 50-100-150 deelnemers in de zaal. Hier worden eenvoudige oefeningen gegeven en speelt de acteur/trainer de ‘geleerde’ dingen uit. Het is een interactief programma: mensen brengen eigen casuïstiek in dus situaties uit de praktijk worden aangedragen en nagespeeld. Vervolgens wordt aan de deelnemers in de zaal om oplossingen gevraagd. Deze oplossingen worden besproken. Hierbij zijn twee ervaren trainers betrokken.

Doelstelling is inzicht te geven in wat dementie of een verstandelijke beperking betekent voor het gedrag van mensen in dagelijkse situaties. Het zorgt ervoor de mogelijkheden van zorgmedewerkers om contact te maken met mensen met dementie of met een verstandelijke beperking vergroot worden.

Tijdens het Belevingstheater nemen we de deelnemers mee in de wereld van iemand voor wie taal niet langer vanzelfsprekend is. Wat zien of ervaren mensen met dementie of een verstandelijke beperking in het contact met ons? Wat vinden we lastig en hoe is het voor degene met dementie? Hoe kan ik iemand wel of niet bereiken en hoe kan ik mijn gedrag afstemmen op de ander? Hoe kan ik open het contact aangaan en wat kunnen redenen zijn waardoor het contact minder prettig verloopt? Wat zijn mogelijke strategieën om toch in contact te komen? Dit zijn vragen die gedurende het theater impliciet en expliciet aan bod komen. Door middel van oefeningen en voorgespeelde casuïstiek door trainers op het podium.

Na afloop

Het Belevingstheater beslaat een 1 uur (met 15 minuten nabespreken) waarin we eenvoudige oefeningen met het publiek doen. Na afloop:

  • hebben de deelnemers kennisgemaakt met een aantal facetten uit de miMakkusmethode;
  • hebben de deelnemers gezien en ervaren hoe ze bewust contact maken vanuit rust/respect;
  • hebben de deelnemers gezien en ervaren hoe ze in het contact afstemmen op de belevingswereld van een ander.

 

Ervaren trainers en theatermakers

Het Belevingstheater wordt georganiseerd door ervaren theatermakers en professionals uit de zorg. De workshops en trainingen worden gegeven door ervaren trainers uit de zorg. De trainers zijn allemaal ook miMakker, dé contact-expert van Stichting miMakkus, waarvan er 170 zijn in Nederland. Zij weten als geen ander hoe men de aansluiting vindt bij cliënten. Onze methodiek biedt met name hulp bij het in contact komen met mensen waarvoor taal niet meer vanzelfsprekend is. Cliënten zeggen vaak iets anders dan wat ze bedoelen. Hoe vindt men dan toch de aansluiting? Dit wordt geoefend middels spel.

Het Belevingstheater kan op elke gewenste locatie georganiseerd worden.