miMakkusdocent, les doelgroep mensen met een verstandelijke beperking, docent terugkomdagen.

Met haar passie voor muziek heeft Helmi in de muziektherapie haar roeping gevonden. Vier dagen in de week werkt zij met ouderen bij Sint Jozefoord. Voorheen heeft zij ook gewerkt in verschillende huizen van Brabantzorg. Vanuit werk en stage ervaring heeft ze te maken gehad met verschillende problematieken en doelgroepen (somatiek, psychogeriatrie, autisme/verstandelijke beperking).

Share This