Zorginstellingen die miMakkers over de vloer krijgen, hebben daar zichtbaar en voelbaar baat bij. Dat merkt ook Jacqueline Hansen, Teammanager Behandel- en Kenniscentrum bij BrabantZorg voor de regio Bommelerwaard. “Ze zorgen voor rust. Ze bereiden zich heel erg voor en zitten echt in hun rol. Het is mooi om te zien hoe contact toch mogelijk is en sommige cliënten uit hun isolement komen door de miMakker.”

BrabantZorg begon met de integratie van miMakkers binnen haar vestigingen nadat meerdere zorgmedewerkers een training bij miMakkus hadden gevolgd. “We hebben toen uitgezocht hoe we dat kunnen inzetten voor onze afdelingen omdat het heel erg past binnen onze visie.” De visie van BrabantZorg is ‘elke dag zo fijn mogelijk’. “Daar sluit de miMakker naadloos op aan.” Naast de inzet van miMakkers, heeft de instelling zich ook gericht op omgevingsaanpassingen en individuele zorg om het mensen met dementie zo comfortabel mogelijk te maken.

Het is per afdeling binnen BrabantZorg verschillend hoe vaak er een miMakker langskomt. “We willen dat het op alle afdelingen zichtbaar en voelbaar is en dat de sfeer van de miMakker dagelijks doorgezet kan worden.” Dat wordt nu gedaan door zorgmedewerkers en familieleden handvatten aan te reiken om de methode toe te passen. “De miMakker betrekt de familie bij het maken van contact zodat zij ook zien wat voor effect het heeft.”

Hansen ziet veel positieve effecten door de integratie van de miMakker binnen BrabantZorg. “Cliënten veranderen zichtbaar en worden weer vrolijk. Ze kunnen weer even die aandacht vasthouden en merken dat ze mogen zijn zoals ze zijn. Soms kunnen ze niet meer praten, maar dan zie je aan het oogcontact dat ze erbij zijn.”

Share This