Dagelijks om 10.00 en 20.00 uur
gratis Online Ontmoet (+ 15 min) voor:
(Klik op de links voor meer informatie en aanmelden)
Toekomstige miMakkers
Zorgprofessionals
Mantelzorgers/vrijwilligers
                                                                                                     

Beproef miMakkus, auditiedag voor de miMakker Opleiding Niveau 1

Stichting miMakkus Iepenlaan 40, Eindhoven, Netherlands

Kennismaking en auditie als voorbereiding op de miMakker Opleiding Niveau 1. Doelstelling: maak kennis met miMakkus en proef of de miMakkerneus bij u past. De miMakkus Opleiding Niveau 1 begint op 5 september 2019.

Verplaatst naar 19 juni 2020: (Be)proef de miMakker, kennismaking, les- en auditiedag voor de Opleiding miMakker Niveau 1

Stichting miMakkus Iepenlaan 40, Eindhoven, Netherlands

Kennismaking, les- en auditiedag als voorbereiding op de miMakker Opleiding Niveau 1 die start op een nog nader te bepalen donderdag na de zomer van 2020. Kosten: € 175,00. I.v.m. de coronacrisis kan deze (Be)proef niet doorgaan op de oorspronkelijk datum 8 april 2020. Deze dag vindt nu plaats op 19 juni 2020. Inschrijfformulier