miMakkus-organisatie

Stichting miMakkus wil dé organisatie zijn die de zorg voor mensen met een cognitieve en/of een verstandelijke beperking verbetert met behulp van contact en communicatie.

miMakkus is een kleine professionele organisatie die stáát voor kwaliteit en contact. De beperkte staf wordt  op freelancebasis ondersteund door docenten, trainers en vrijwilligers.  De kwaliteit van Stichting miMakkus wordt gewaarborgd door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NTRO).

Directie

De directeur legt verantwoording af aan het bestuur.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf onafhankelijke leden met zeer diverse achtergronden. De leden zijn bereid onbezoldigd hun kennis, expertise en visie in te zetten voor Stichting miMakkus.

Annemieke van Brunschot
Organisatie adviseur

Jolanda Colnot
Program manager en consultant

Maarten Coolen
Locatiemanager VVT instelling

Riët Daniel 
Psychologe VVT instelling

Jurgen Krikke
Econoom

Toni Sfirtsis
Professor strategie en innovatie

 

Financiën

Stichting miMakkus is in staat alle activiteiten vanuit de exploitatie te financieren. Voor speciale projecten of ontwikkelingen is de stichting afhankelijk van donateurs of project subsidies dan wel fondsen.

Download de jaarrekening van 2016

Download de jaarrekening van 2015

 

Keurmerken

Kwaliteitsdocumenten

 

Klachtenprocedure

 

Algemene voorwaarden consumenten

 

Algemene voorwaarden zakelijk

 

Website van De Geschillencommissie

 

Gedragscode consument

 

Gedragscode zakelijk