Het is een hele warme dag. Alle zonneschermen zijn neergelaten op de afdeling waar miMakker Rosi een bezoek brengt. Meneer Baan zit in zijn rolstoel in de huiskamer. Hij is de enige die wakker is, de andere bewoners zijn ingedut.

Meneer ziet Rosi binnenkomen en hij wenkt haar dichterbij, zichtbaar blij dat er iets gebeurt. “Er is hier niks te doen”, fluistert hij tegen haar als ze bij hem komt staan. Rosi gaat op haar hurken zitten, maakt oogcontact met meneer, kijkt vervolgens ook om zich heen en beaamt het: “Nee, niet veel!”.

Samen zijn ze even stil, net zo stil als de andere bewoners. Dan pakt Rosi de hand van meneer Baan vast en zegt spontaan: “Naar buiten?”. Hij knijpt in haar hand, kijkt haar aan, zijn ogen lichten op en hij knikt “Ja!”. Zo gezegd, zo gedaan, Rosi neemt meneer in zijn rolstoel mee naar buiten om een rondje te wandelen in de tuin.

Ze zijn nog geen tiental meters onderweg of Rosi blijft ineens stilstaan. Ze buigt zich naar meneer en zegt op bezwerende toon: “Racen?” Even is het stil maar dan klinkt er een enthousiaste reactie van meneer Baan: “Racen? Ja! Dat kun jij wel doen!”

“Yeeaaaah” , roept Rosi voluit en begint harder en harder te lopen, de rolstoel voor zich uit duwend. “Goed zo!” roept meneer Baan: “Racen!” Rosi rent zo hard ze kan en wanneer ze naar het gezicht van meneer kijkt, ziet ze een brede lach op zijn gezicht verschijnen.

Zo’n honderd meter verder houdt Rosi het tempo in tot ze weer stil staan. Ze gaat, nog nahijgend, op haar hurken naast meneer zitten en kijkt hem met een grote glimlach aan. Ineens barst hij los: “Weet je hoe het zit met tweetakt en viertakt motoren? Nee? Nou zo dus, een viertakt werkt zo en een tweetakt zo.” Rosi krijgt een hele voorlichting over hoe motoren werken. Meneer Baan vertelt enthousiast over zijn race-verleden en geniet zichtbaar.

Wat een heerlijke ontmoeting

Ik, Syl, wist niets van meneer zijn verleden af. Rosi’s gevoel dat meneer voor een avontuur in zou zijn, bleek juist. Achteraf ben ik een kijkje gaan nemen in zijn kamer en zag inderdaad een racemotor met meneer erop. Wat was dit een heerlijke ontmoeting. En voor wie zich misschien toch afvraagt of racen wel kan met een rolstoel: ‘Natuurlijk heb ik goed uitgekeken bij wat ik deed’.

Syl

15036401_1192372740821822_3551497339100296840_n.jpg

Shares
Share This