miMakkusdocent lessen cases, fasen dementie in theorie en praktijk, docent terugkomdagen, supervisiebegeleider en stagebegeleider, actief in werkgroep Barát in Hongarije.

Angelique is naast miMakkusdocent wekelijks actief als miMakker Knuf bij diverse zorginstellingen.  Haar eigen ervaringen en haar aandacht voor het ‘er zijn’ brengt ze op professionele wijze over op de cursisten.